Pohjantähti

Ajoneuvon käyttötarveselvitys

Sijaisauton käytön peruste

Vakuutusyhtiö suorittaa sijaisauton käytöstä aiheutuneet kustannukset jäljempänä kerrotulla tavalla, mikäli auton käyttö on riittävän perusteltu ja tarpeellinen työssä tai elinkeinotoiminnassa tai autottomuudesta aiheutuu muutoin kohtuutonta haittaa. Käyttötarveselvitys on annettava tällä lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä muulla selvityksellä.

Vakuutus korvaa

- 94 % päivä- ja kilometrimaksuista tai viikkohinnasta ilman kilometrirajoitusta, kun kyseessä on oma auto tai rahoitus-leasing.
- 100 % päivä- ja kilometrimaksuista tai viikkohinnasta ilman kilometrirajoitusta, kun kyseessä on huoltoleasing. Jäljennös huoltoleasingsopimuksesta toimitettava pyydettäessä vakuutusyhtiölle.

Vakuutus ei korvaa

- Korvaamatta jäävä osuus eli 6 % vuokrauskustannuksista vastaa keskimäärin auton käyttökustannusten säästöä auton seisonta-aikana. Sijaisauton käytön aikana säästyvät eräät oman auton kustannukset, kuten rengas-, korjaus- ja huoltokulut.
- Muita sijaisautoon liittyviä kuluja, kuten polttoaine, omavastuunpoisto yms.
- Erillistä seisonta-ajan korvausta vuokrausajalta.
- Vuokrauskustannuksia loma- tai muulta vapaa-ajalta.

Huomioon otettavaa autoa vuokrattaessa

Sijaisauton tulee olla kooltaan ja hinnaltaan enintään omaa ajoneuvoa vastaava.

Vuokralleottaja vastaa vuokrauskustannusten suorittamisesta, ellei vakuutusyhtiö ilmoita olevansa niistä vastuussa. Selvitä korvattavuus vakuutusyhtiön kanssa.

Teemme yhteistyötä Europcar Oy:n kanssa. Pohjantähdestä ja/tai Europcar Oy:stä otetaan yhteyttä vuokra-auton järjestämiseksi, mikäli vuokra-auto tulee myönnettäväksi liikennevakuutuksen perusteella.

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttötarveselvityksen täyttämisestä tai vuokra-autosta ota yhteyttä korvausosastomme palvelunumeroon 020 763 4011.

Aloita tästä vahinkoilmoituksen täyttäminen